Kypros, som ble medlem av EU i 2004 og gikk inn i eurosonen i 2008, fikk kredittverdigheten justert ned fra Ba1 til Ba3 av kredittvurderingsbyrået.Ifølge Moody's er det risiko for at Kypros vil trenge krisehjelp fra EU til sine banker om valget i Hellas til helgen fører til at Hellas forlater eurosonen.