Tallene kommer fram i Norges Bondelags årsmelding fra 2011. Tilbakegangen kommer etter ti år med stabil vekst, skriver Nationen.- Vi hadde en skikkelig runde med verving på slutten av 2010 og har ikke prioritert det like høyt i 2011, sier Bondelagets generalsekretær Per Skorge.Bondelaget håper nå at vårens bondeopprør kan snu trenden. Skorge tror bruddet med staten vil slå positivt ut på medlemstallene for 2012.- Bruddet gjør at vi har vært mer synlige, spesielt de siste ukene. Det er klart at det bidrar positivt for medlemstallene, sier han.Til høsten skal Bondelaget sette i gang en ny vervekampanje. (©NTB)