Den europeiske industriproduksjonen endte i april ned 0,8 prosent på månedsbasis.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet et fall i industriproduksjonen på 1,2 prosent.Over året ble industriproduksjonen svekket 2,3 prosent, men en ventet nedgang på 2,7 prosent.Mars-tallene ble på månedsbasis opprevidert fra en nedgang på 0,3 prosent til en nedgang på 0,1 prosent. På årsbasis ble den revidert fra en nedgang på 2,2 prosent til en nedgang på 1,5 prosent.