Den amerikanske detaljhandelen eksklusive biler falt 0,4 prosent i mai.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet at detaljhandelen skulle falle 0,0 prosent.April-tallene ble nedrevidert fra en oppgang på 0,1 prosent til en nedgang på 0,3 prosent.Inkludert biler falt detaljhandelen 0,2 prosent, mot en ventet nedgang på 0,2 prosent.Tallene for april inkludert biler ble revidert fra en oppgang på 0,1 prosent til en nedgang på 0,2 prosent.Produsentprisene (PPI) i landet ble i samme måned svekket 1,0 prosent.Ifølge Bloomberg News hadde analytikerne på forhånd spådd en nedgang på 0,6 prosent.Over året styrket produsentprisene seg 0,7 prosent, sammenlignet med en ventet vekst på 1,2 prosent.