Spanias finansminister holdt pressekonferanse etter å ha vært i telefonmøte med de sine kolleger i eurosonen. Der ble de enige om å støtte de spanske bankene med et beløp som både skal dekke den nødvendige kapitalen de trenger, samt en sikkerhetsmargin. Det vil totalt beløpe seg til opptil 100 milliarder euro (758 milliarder kroner), het det i en pressemelding fra finansministrene.- Det stilles ingen vilkår av noe slag til økonomiske reformer utenom finanssektoren, understreker de Guindos.Østerrikes finansminister Maria Fekter opplyser at anslagsvis 40-60 milliarder euro vil bli gjort tilgjengelig umiddelbart. Resten av beløpet skal gå til restrukturering og sikre en buffer, slik at markedet får tillit til bankene.
- Bankene, ikke statenGresk frykt
Pengene vil bli tilgjengelig enten som kapital eller som obligasjoner, opplyser den spanske finansministeren. Det vil være en egen mekanisme innen EUs redningsfond som skal håndtere støtten. Derfra kan den igjen bli sluset gjennom Spanias fond for restrukturering av bankene.De Guindos sier vilkårene for lånet vil bli svært gunstige og avviser at støtten kan kalls en redningspakke.Den spanske regjeringen har fått gjennomslag for at krisehjelpen skal gå direkte til bankene, og ikke via regjeringen som i andre land, hvor hjelpen har fått følge av klare krav til kutt i offentlig forbruk og økte skatter.Spania er det fjerde landet i eurosonen som får nødhjelp fra EU. Fra før har Irland, Portugal og Hellas fått hjelp, men da har kriselånene gått til staten.Det har vært viktig for den spanske regjeringen å unngå å havne i samme bås som Hellas, som blir oppfattet som ydmykende.Selv om en rekke kilder hevdet at Spania ville be om hjelp til bankene lørdag, avviste regjeringen det helt til det siste. Ministrene har sagt at de vil vente på en uavhengig gjennomgang av banksektoren, som kommer om cirka to uker. Men landet har vært under stort press.Mange i EU har vært opptatt av å sikre de spanske bankene før valget i Hellas 17. juni. Det fryktes at det kan skape panikk i markedene, dersom de greske partiene som er imot krisepakken vinner og landet ender med å gå ut av eurosonen.Spanske banker sliter med råtne lån som følge av en kollaps i landets eiendomsmarked og den vanskelige økonomiske situasjonen ellers i landet. (©NTB)