Sparebanken Vest venter at Norges Bank holder renten uendret på 1,5 prosent ved neste rentemøte onsdag 20. juni.- Siden forrige rentemøte har trenden, hvor den økonomiske aktiviteten tar seg opp her hjemme mens uro og bekymringer rår i Europa, fortsatt, skriver banken i en melding.- I Norge har de økonomiske nøkkeltallene jevnt over overrasket positivt. BNP for 1. kvartal kom inn på 1,1 prosent som var noe bedre enn hva Norges Bank hadde lagt til grunn i sine prognoser. Det samme ser vi også i arbeidsmarkedet der det nå strammer seg til og flere bedrifter melder om kapasitetsproblemer på grunn av dette. Norges Bank sitt regionale nettverk viser at forventingene fremover tar seg opp og at aktiviteten ser ut til å bli høyere enn ventet. Årets lønnsoppgjør ser ut til å gi en lønnsvekst på over 4 prosent. Dette er høyere enn hva Norges Bank har lagt til grunn, og vil bidra til å legge press på forbruket og inflasjonen fremover, heter det fra SPV Markets' Hallgeir Isdahl.I Europa ser banken at uroen i finansmarkedene har forverret seg.- Usikkerheten er stor og dette sender de lange, trygge rentene nedover. Rentene i Norge, Tyskland og USA har falt til kordlave nivåer. Samtidig opplever Spania og Italia å betale høyere renter på deres statslån. Fundamentalt ser vi at arbeidsledigheten går opp og at produksjonen svekker seg. Vi ser også at dårligere enn forventet nøkkeltall fra blant annet USA og Kina drar ned vekstforventningene globalt, skriver banken i meldingen.- Som følge av denne internasjonale uroen opplever vi også at kredittspreadene går ut. Dette fører til at bedrifter og banker globalt opplever høyere kredittpåslag. Her hjemme er vi heller ikke helt upåvirket av dette, heter det.I sum tror banken dette fører til en uendret rente ved neste rentemøte.Når det gjelder bankens prognoser fremover tror de at renten vil holdes uendret på 1,5 prosent ut året.- Vi tror at første renteheving kommer i 1. kvartal 2013. Dersom uroen i Europa skulle avta raskere enn ventet kan Norges Bank sette opp renten før dette, skriver Sparebanken Vest.