Årets oppgjør førte til en av de mest omfattende streiker på mange år. Stoltenberg sier at man bør se på om noe kan gjøres annerledes.- Det handler om hvordan vi fortsatt kan sikre en lønnsfastsettelse i Norge som kan bidra til holde arbeidsløsheten lav og trygge vilkårene for de konkurranseutsatte bedriftene, sier Stoltenberg til NTB.
Godt å snakke sammen
Ansatte i stat og kommune gikk i vår ut i den største streiken i offentlig sektor siden 1984. Samtidig førte streik i vekterbransjen til store konsekvenser, særlig for flyplassene. Flere kommentatorer har stilt spørsmål ved om forhandlingsmodellen fungerer godt nok.Stoltenberg ønsker at partene skal drøfte alle erfaringer fra årets oppgjør. Utspillet kom under et besøk med de nordiske statsministrene til Lofoten søndag.- Jeg er trygg på at partene ønsker en slik dialog. Vi har god og lang tradisjon her i landet for å snakke sammen. Dette er noe av det som gjør det norske systemet så godt, sier Stoltenberg.