I et SV-notat som ikke lenger er hemmelig etter at Dagens Næringsliv har fått tilgang til det, foreslår partiets skattegruppe en mer konkret skattepolitikk. Partileder Audun Lysbakken bekrefter dette.- Jeg tror det er viktig å være konkret. Det er ikke noe mål i å øke skattene i seg selv, og vi har ikke noe generelt ønske om et høyere skattenivå. Vi mener vi kan gjøre nødvendige endringer, enten for å finansiere velferd eller for å få til en bedre fordeling mellom dem som har mye og dem som har lite. Det kan også handle om en bedre fordeling mellom ulike næringer. Mitt mål er å legge fram en helt konkret skattepakke i god tid før valget, sier Lysbakken.Han understreker at notatet DN har fått tilgang til, er ett av mange innspill i partiets interne diskusjon.Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener notatet viser at SV har bestemt seg for å pakke inn et budskap for å se om det blir mer spiselig for velgerne.- Hele notatet oser av et SV i knestående som jakter på metoder for å lure folk til å akseptere høyere skatter, sier Sanner.Sanner mener flere av tiltakene i notatet kan både ramme næringslivet og folk flest. For eksempel kan skattlegging av finansnæring og banker føre til høyere gebyrer på vanlige banktjenester, mener han. Et annet forslag om å øke verdisettelsen av sekundærboliger og næringseiendom fra dagens 40 prosent til 90 eller 100 prosent, vil bare føre til at unge må betale mer i husleie når de skal leie hybel eller leilighet, mener Sanner.