- Tomtedommen kan svekke menneskerettene

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) ønsker at Norge skal gå i front i en debatt om hva menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg skal drive med. Tomtedommen kan svekke menneskerettene, mener han.

Knut Storberget. Foto: Scanpix
Politikk
Tirsdag slo menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) fast at den norske tomtefesteordningen, som sikrer hus- og hytteeiere billig langtidsleie av grunnen bygningene står på, er i strid med vernet av eiendomsrett i menneskerettighetene. I praksis betyr dommen at hundretusener av nordmenn kan se fram til en solid prisøkning på leie av tomten husene og hyttene deres står på.- Dette er langt, langt unna sentrale menneskerettigheter, sier Storberget til Klassekampen.Han vil at Norge nå skal fronte en debatt om hva EMD skal befatte seg med.- Vi snakker om en domstol som sliter med kapasiteten til å behandle grunnleggende menneskerettsbrudd i fengsler, mot romfolk eller mot journalister Europa over. Men norske grunneiere, de får vern, sier Storberget.Han frykter at den stadige utvanningen av menneskerettighetsbegrepet kan svekke menneskerettighetene.- Det er klart at både i befolkningen og i det politiske miljøet kan tilliten til menneskerettighetene svekkes dersom man opplever at de blir brukt til å forsvare noen helt andre interesser, sier Storberget.Når det gjelder selve tomtedommen, ser Storberget slik på saken:- Spørsmålet er hvem som trenger vern fra menneskerettighetsdomstolen. Velstående grunneiere eller de som mangler både eiendom og penger, sier han.