Frykten for terrorangrep på norsk jord har økt betydelig siden 22. juli. Likevel har frykten for orkaner og flom økt enda mer, og det er ekstremvær vi er reddest for.Det viser en omfattende omdømmeundersøkelse der 4.256 personer blir spurt om sine holdninger til Forsvaret. Det er Ipsos MMI som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag for Forsvarets mediesenter.Det er første gang siden 22. juli i fjor at denne undersøkelsen måler folks oppfatning av Forsvarets evne til å håndtere trusler mot nasjonal sikkerhet. Undersøkelsen måler bekymring for terror, ekstremvær, krig, vold og cyberangrep.
Frykter vold mest
Folk er mest bekymret for kriminalitet og vold. Men frykten for terrorangrep har økt betraktelig siden i fjor. Andelen som er meget eller ganske bekymret for terrorangrep mot sivilbefolkningen har økt med 6 prosent (til 30 prosent). I fjor svarte 29 prosent at de ikke er bekymret. Denne andelen har sunket med 5 prosent i år.Men bekymringen for ekstremvær øker mer enn terrorfrykten. Det er 11 prosent flere som er bekymret for følgene av ekstremvær, og 12 prosent færre som ikke er bekymret. Tilliten til at Forsvaret kan bistå under ekstremvær øker.- I fjor bisto Forsvaret med heimevern og kystvakt flere ganger, blant annet under ekstremværet Dagmar på Nordvestlandet og i flere leteaksjoner. Her ble Forvaret bedt om å bistå, og befolkningen har et positivt inntrykk, sier pressetalsmann for forsvarssjefen, major Eystein Kvarving til NTB.Undersøkelsen viser at den generelle tilliten til Forsvaret øker stadig. I år har 64 prosent av befolkningen et godt inntrykk av Forsvaret, og 10 prosent et dårlig inntrykk. For fire år siden var det 30 prosent som hadde et godt inntrykk og 43 prosent som hadde et dårlig totalinntrykk av Forsvaret. (©NTB)