Aids-epidemien på retrett

Hiv og aids koster flere liv enn før i deler av Asia og Sentral-Europa, men er på retrett om man ser verden under ett, viser en rapport fra FN-organisasjonen UNAIDS.

Forsker holder opp plastbeholder - Foto: AP

Aids-epidemiens episenter er fortsatt å finne i Afrika, der 1,2 millioner mennesker døde av aids-relaterte årsaker i fjor.I resten av verden døde til sammen 300.000 av samme grunner, brorparten av dem i sør- og østasiatiske land.FramskrittAntallet dødsfall er økende i Øst-Europa og Sentral-Asia, og den globale responsen på epidemien må trappes opp, mener UNAIDS.Rapporten understreker samtidig hvilke framskritt som er gjort og viser blant annet til at over 8 millioner mennesker nå får behandling for hiv. Dette er 54 prosent av alle som behøver det.Tilgangen på hivmedisin økte i fjor med 20 prosent i fattige land, samtidig som antallet dødsfall i afrikanske land sør for Sahara var 31 prosent lavere enn i det dystre toppåret 2005.BekymretUNAIDS er derimot bekymret over utviklingen i Øst-Europa og Sentral-Asia der anslagsvis 90.000 døde av aidsrelaterte sykdommer i fjor. Dette var seks ganger så mange som for ti år siden.I Russland økte antallet rapporterte hiv-tilfeller fra 40.000 i 2005 til 62.000 i 2010, og Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan opplevde den samme utviklingen.I Asia går utviklingen i motsatt retning. Mens det i 2001 ble meldt om 440.000 nye tilfeller av hivsmitte, var tallet i fjor 360.000.Antallet nye tilfeller av hivsmitte er økende i Afghanistan og Filippinene, men er samtidig halvert i India siden tusenårsskiftet.Kvinner og barnAntallet barn som ble hivsmittet falt i fjor til 330.000, 24 prosent færre enn i 2009.3,4 millioner barn under 15 år lever likevel med hivsmitte i verden, 91 prosent av dem i Afrika sør for Sahara.Situasjonen for unge kvinner er også alvorlig. Smitteraten blant kvinner i alderen 15 til 24 år er dobbelt så høy som blant menn i samme aldersgruppe.Hivsmitte er i dag ledende dødsårsak blant kvinner i verden, og anslagsvis 1,2 millioner jenter og kvinner ble smittet med hiv i fjor. (©NTB)