Er frykten i ferd med å slippe taket?

Spanske og italienske renter stiger - tyske og amerikanske faller.

Spanjoler holder opp sitt flagg - Foto: AP

Er frykten i ferd med å slippe taket? Ikke hvis man skuler til obligasjonsmarkedet.Det strømmer fremdeles penger fra andre europeiske land inn i tyske statsobligasjoner, noe som presser kursene opp og yielden ned.Spanske og italienske obligasjoner faller og sender de lange rentene opp igjen onsdag mens tyske og amerikanske faller.På samme tid stiger credit default swaps for Spania, og det er nå dyrere å forsikre seg mot tap på spansk statsgjeld enn på irsk!10-års renten i Spania stiger 1,5 prosent til 6,93 prosent mens 10-års renten i Italia er opp 0,1 prosent til 6.05 prosent.Den tyske 10-års renten faller 3 prosent til 1,19 prosent og nærmer seg med det igjen de laveste nivåene noensinne, på 1,17 prosent den 1. juni.3-måneders renten er 0 og i tillegg er både 6-måneders, 1-års, 2-års og 3-års renten negativ mens 4-års renten bare er 0,07 prosent og 5-års renten er 0,26 prosent.Det betyr at risikoaverse investorer heller vil tape litt penger på å ha dem i tyske statsobligasjoner fremfor å risikere å tape mye mer i eksempelvis Italia og Spania.USA og dollar foretrekkes også, noe som bidrar til at 10-års renten i USA faller 2,3 prosent til 1,47 prosent. Den nærmer seg med det igjen all-time low på 1,45 prosent fra 1. juni.Default swaps for Spania stiger onsdag 5,19 basispunkter til 569,72 med en sannsynlighet for mislighold på 39,39 prosent.Til sammenligning kan det nevnes at default swaps for Irland ligger på 543,98 basispunkter med en sannsynlighet for mislighold på 37,91 prosent.Trøsten for Spania får være at det er verre i Portugal. Der stiger default swaps med 15,77 basispunkter til 818,42 med en sannsynlighet for mislighold på 51,16 prosent.Verstingen er fremdeles Hellas med en sannsynlighet for mislighold på 98,42 prosent og default swaps på 16.793,30 basispunkter!