Frykter krig i Sør-Kinahavet

Spenningen rundt motstridende krav i Sør-Kinahavet kan føre til krig, sier den internasjonale tenketanken International Crisis Group (ICG).

Hanoi: Protester med anti-kinesiske slagord STRINGER/VIETNAM

Utsiktene til å klare å løse striden ser ut til å minske etter at de ti statene i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN ikke klarte å bli enige om retningslinjer for å styre aksjoner til havs, mener gruppen.- Uten enstemmighet om løsningsmekanismer, kan spenningene i Sør-Kinahavet lett gå over til væpnet konflikt, advarer Paul Quinn-Judge. ICGs programdirektør for Asia.Kina krever suverenitet over store deler av havområdet som totalt utgjør cirka 3,4 millioner kvadratkilometer. Vietnam, Filippinene, Malaysia, Brunei og Taiwan har også krav. Kina avviser å la den internasjonale havrettsdomstolen behandle saken.Seniorforsker Stein Tønnesson sa for tre uker siden til NTB at særlig Kinas utlysning av olje- og gassblokker, som etter alle lover og regler trolig ligger i vietnamesisk farvann, kan føre til militære reaksjoner fra Vietnam om noen begynner å bore der. (©NTB)