Fylkeslegen avventer Ahus-rapport

Fylkeslegen vil ikke ha politigransking før før en rapport foreligger.

Akershus universitetssykehus (Ahus). Foto: Aleksander Andersen / Scanpix.

Pasientombudet krever politigransking av bemanningsforholdene på Akershus universitetssykehus, men fylkeslegen gjør ikke mer med saken før en rapport foreligger.Akershus universitetssykehus (Ahus) har fått frist på seg til 15. september til å redegjøre for bemanningssituasjonen ved sykehuset.Den siste tiden har Ahus får kritikk fra flere kanter, etter at det ble kjent at mangelen på leger og sykepleiere til tider har vært prekær og kan ha ført til fare for pasienters liv og helse.- Saken startet med at Sykepleierforeningen tok kontakt med oss fordi de mente situasjonen var alvorlig. Vi har nå gransket situasjonen i første halvdel av 2011, og ser det kan ha vært en risiko for pasientene, sier fungerende fylkeslege i Oslo og Akershus, Helge Worren, til NTB.Han ønsker derimot ikke å konkludere med at bemanningen kan ha ført til skader og dødsfall blant pasientene.- Vi har ikke konkludert med noe i denne saken. Vi venter nå på svar fra sykehuset, og håper å få alle fakta på bordet, sier Worren. (©NTB)