- India har innført visumnekt for skandinaver

India vil heretter avslå visumsøknader fra Danmark, Norge og Sverige, skriver en av Indias største engelskspråklige aviser.

Foto: Reuters

Danmarks beslutning om å avslå Indias begjæring om utlevering av den terroranklagede dansken Niels Holck, ligger bak beslutningen om å stenge døra for skandinaver, skriver The Telegraph som utgis i Kolkata.Det er den danske avisa Information som gjengir saken og som kan fortelle at de nye visumreglene alt har trådt i kraft ved Indias ambassader i København, Oslo og Stockholm.AdvarselVisumskjerpelsen er ment som en advarsel til alle EU-land om ikke å behandle India urimelig, forteller en høyt plassert indisk regjeringskilde til The Telegraph.Kilden medgir at beslutningen kan skape problemer i forholdet mellom India og europeiske land.- Men de har mer bruk for oss enn vi har for dem. Investeringene deres i India skaper tusenvis av arbeidsplasser i deres egne land, sier kilden.Ifølge The Telegraph har India innført visumnekt for alle offisielle besøkende, forretningsmenn og ansatte i ikke-statlige organisasjoner fra Skandinavia, men ambassadene skal også ha fått beskjed om å trenere søknader om turistvisum fra «nesten alle som ønsker å besøke India».VåpenleveranserBakgrunnen for Indias vrede er en snart ti år gammel strid rundt den danske forfatteren Niels Holck, som i boken «De kaller mig terrorist» fra 2008 forteller hvordan han forsynte lokale aktivister i Vest-Bengal med 4 tonn våpen på 1990-tallet.India etterlyste ham gjennom Interpol, men i 2002 slo Danmarks daværende justisminister Lene Espersen fast at han ikke ville bli utlevert.Åtte år senere ombestemte danske myndigheter seg og Holck ble pågrepet. En dansk domstol overprøvde imidlertid regjeringens beslutning om utlevering, og saken har siden vært en verkebyll i forholdet mellom de to land.Hvorfor India nå også angivelig vil straffe norske og svenske visumsøkere som følge av striden med danskene, er ikke kjent. (©NTB)