- Innvandrere krymper norske lønninger

Forskere slår fast at arbeidsinnvandring presser norske lønninger nedover. Disse er det verst for.

Foto: Scanpix

Verst er det for norske arbeidere med lav utdannelse og innvandrere som fra før er etablert i Norge.Funnene kommer fram i en studie av konsekvensene av arbeidsinnvandring. Oddbjørn Raaum og Bernt Bratsberg ved Frischsenteret har sett på lønnsutviklingen for arbeidere i den norske byggebransjen fra 1998 til 2005. I denne perioden økte antall arbeidsinnvandrere kraftig i deler av bygg- og anleggssektoren.Studien viser at snekkere og malere hadde klart lavere lønnsvekst enn rørleggere og elektrikere.- Vår studie av bygg- og anleggsbransjen viser at arbeidsinnvandring driver lønnsnivået nedover, sier Raaum til Dagens Næringsliv.Effekten gjelder først og fremst norske arbeidstakere med lav utdannelse og innvandrere som allerede er her. Samtidig er lønnsnivået for norske arbeidere med høyere utdannelse nærmest uberørt av arbeidsinnvandringen. Videre slår studien fast at arbeidsinnvandring trekker prisene på tjenester i bygg og anlegg nedover.- Med andre ord kommer også forbrukerne ut som vinnere. Dette viser at arbeidsinnvandring gir åpenbare vinnere og tapere, konkluderer forskerne.En tidligere studie fra tankesmia Civita hevder at lønnsvilkårene for arbeidsinnvandrere er langt bedre enn det mange vil ha det til. (©NTB)