Kraftig lønnsøkning for ledere i statseide selskaper

Sjefene i de åtte børsnoterte selskapene med staten som største eier har tjent nesten 1 milliard kroner siden finanskrisen.

Yara Internationals logo - Foto: Scanpix

Lønnsøkningen til de 75-80 personene som til en hver tid utgjør konsernledelsen i Statoil, DNB, Yara, Hydro, Telenor, SAS, Kongsberg Gruppen og Cermaq, har vært 2,75 ganger høyere enn den generelle lønnsveksten i samfunnet, skriver Dagens Næringsliv.Avisen har gjennomgått toppsjefenes lønn og bonus de siste tre åra og funnet ut at utbetalingene til konsernledelsen i de åtte selskapene der staten er største eier er på totalt 940 millioner kroner siden 2009, og da er pensjonskostnader holdt utenfor.Det er Yara som troner på toppen, like foran Statoil, med utbetalinger på over 165 millioner kroner til konsernledelsen i årene 2009-2011.Styreleder Bernt Reitan i Yara forsvarte lederlønningene i VG nylig:- Yara opptrer i tråd med Statens retningslinjer for lederlønn, som ble justert i 2006. Gode resultater er viktig for selskapet, og det er ingen tvil om at selskapets resultater henger sammen med ledelsens prestasjoner, sa han.Også Statoil og DNB forsvarer lederlønningene.Leder Anders Folkestad i fagforeningen Unio mener imidlertid at lederlønningene har løpt løpsk:- Selv om dette er viktige jobber, er disse lønningene ute av proporsjoner. Det fremstår som urimelig i forhold til det folk flest får av formaninger om moderasjon, sier han. (©NTB)