Mer dårlig nytt for Spania

Default swaps for Spania og Italia gjør et stygt hopp til ny rekord mandag.

Spanias finansminister Luis de Guindos. Foto: AP

Credit default swaps for Spania, som er premien obligasjonseiere er villig til å betale for å sikre seg mot tap som følge av mislighold og/eller kursfall, steg 25 basispunkter til ny rekord på 633 mandag formiddag.Sannsynligheten for mislighold økte, i følge CMA Datavision, til 42,6 prosent. Også det er nye rekord.Default swaps for Italia steg også med 25 basispunkter, til 551,25 med en sannsynlighet for mislighold på 38,41 prosent.Default swaps for Kypros steg med hele 75 basispunkter, til 1.369,32 med en sannsynlighet for mislighold på 69,56 prosent.