Ny stygg spansk rekord

Risikoen for at Spania skal misligholde statsgjelden satte ny rekord igjen.

Foto: AP

Credit default swaps for Spania, som er den premien investorene er villig til å betale for å sikre seg mot tap, som følge av kursfall og/eller mislighold, steg til ny rekord tirsdag ettermiddag.Default swaps steg til 637,35 basispunkter med en sannsynlighet for mislighold på 42,75 prosent, i følge CMA Datavision.Det betyr at Spania, basert på noteringen i kredittmarkedet, snart må belage seg på å betale 6,3735 prosentpoeng påslag på euro swaprenten som mandag var 1,64 prosent.Tidligere tirsdag steg 10-års renten i Spania til 7,625 prosent.Default swaps for Italia steg 12,93 basispunkter til 562,74 med en sannsynlighet for mislighold på 38,93 prosent.I motsatt ende falt default swaps for Irland med hele 73,94 basispunkter, til 506,06 med en sannsynlighet for mislighold nå på 35,57 prosent.