Obama ber Kongressen unngå stupet

President Barack Obama ber Kongressen bli enig om en plan for å unngå å gå utfor stupet når automatiske skatte- og utgiftskutt iverksettes.

Barack Obama - Foto: AP

- Det er ingen grunn til at dette skal skje fordi folkene i Kongressen bør komme sammen og bli enig om en plan, en balansert tilnærming for å redusere underskuddet og samtidig opprettholde et sterkt forsvar, sa Obama i en tale til veteraner i Nevada mandag.Denne uka begynner Kongressen debatten om hvorvidt de skal forlenge skattekuttene til den forrige presidenten George W. Bush.De har en frist til nyttår med å bli enig. Om de ikke oppnår enighet, oppheves skattekuttene, samtidig som automatiske kutt over hele linja i statsbudsjettet blir iverksatt.Både analytikere og politikere frykter at kombinasjonen av automatiske kutt og skatteøkninger skal skyve USA utfor stupet og ned i en dyp resesjon.Republikanerne ønsker å forlenge alle skattekuttene til Bush, mens demokratene også vil at de skal fortsette, bortsett fra for de rikeste, dem som tjener over 250.000 dollar i året.Demokratene vil at de rike skal betale mer i skatt for å bidra til å redusere underskuddet, mens republikanerne er redd skatteøkninger skal kvele den svake veksten i økonomien.