Russland og Kina blokkerte Syria-resolusjon

Russland og Kina har igjen satt ned foten mot en Syria-resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Dermed blir det ingen nye straffetiltak mot Syria med det første.

Arkivbilde av utenriksminister Jonas Gahr Støre (t.h.) og Syrias president Bashir al-Assad i Damaskus. Foto: Scanpix Aas, Erlend

For tredje gang på ni måneder stanser russerne og kineserne en Syria-resolusjon ved å bruke sin vetorett som faste medlemmer av Sikkerhetsrådet. Elleve av rådets øvrige medlemsland stemte for resolusjonen torsdag, mens Pakistan og Sør-Afrika avsto fra å stemme.Det ble heller ingen enighet om å forlenge mandatet til FNs ubevæpnede observatørstyrke, som har vært ledet av den norske generalmajoren Robert Mood. Mood ga tidligere torsdag beskjed om at han gir seg som leder for styrken og reiste samme dag fra Damaskus til Genève.De 15 landene i Sikkerhetsrådet har imidlertid fortsatt mulighet til å forhandle fram en ny resolusjon som kan forlenge mandatet til styrken innen det gamle mandatet utløper lørdag morgen norsk tid.Støre beklagerNorges utenriksminister Jonas Gahr Støre beklager vetobruken. Russland og Kina har et spesielt ansvar for at verdenssamfunnet er handlingslammet overfor Syria, mener Støre.- Borgerkrigen i Syria trappes ytterligere opp, uavhengig av den diplomatiske virksomheten. Det påligger de to landene som la ned veto, et særlig ansvar for den handlingslammelsen som nå foreligger, sier Støre (Ap) i en pressemelding torsdag.- Det er beklagelig at FNs sikkerhetsråd ikke ble enige om en resolusjon om Syria, sier Støre videre. (©NTB)