Spansk rente spretter over kritisk nivå igjen

Den spanske 10-års renten spretter igjen over den kritiske grensen for hva landet kan tåle. Skummel auksjon må ta skylden.

Spanias statsminister Mariano Rajoy. AP Photo

Mange har ment at når 10-års renten i Spania passerer 7 prosent øker sannsynligheten kraftig for at landet ikke vil klare å overhodle sine låneforpliktelser, og vil trenge hjelp.Renteutgiftene blir rett og slett for høye til at landet kan leve med dem, slik tilfellet for eksempel var for Hellas.Torsdag spretter 10-års renten i Spania nok en gang over 7 prosent. Torsdag ettermiddag er den opp 0,85 prosent til 7,02 prosent. Sist den var over 7 prosent var 9. juli.Skummel auksjonÅrsaken til renteoppgangen kan tilskrives torsdagens auksjon av statsobligasjoner, som gikk til lavere buddekning og en høyere yield enn ved forrige auksjon i juni.I følge Reuters gikk 7-års obligasjonene, med forfall 31. oktober 2019, til en yield på 6,7 prosent, opp fra 4,83 prosent for en måned siden.5-års obligasjonene gikk til en yield på 6,459 prosent, opp fra 6,072 prosent i en tilsvarende auksjon for en måned siden. Det er den høyeste renten Spania har betalt på et 5-års lån på hele 16 år, melder Reuters.2-års obligasjonene gikk til en yield på 5,2 prosent, opp fra 4,33 prosent for en måned siden.Renteoppgang i annenhåndsmarkedet Auksjonen sendte også etterspørselen etter 5-års obligasjoner i markedet ned og yielden opp til 6,79 prosent på det høyeste.3-års renten i steg 2,9 prosent til 6,065 prosent mens 2-års renten steg 4,93 prosent til 5,26 prosent.Default swaps videre opp Renteoppgangen har også gjort sitt til at investorene er blitt mer urolige for fremtiden. De sender default swaps, som er den premien investorene er villige til å betale for å sikre seg mot tap som følge av mislighold eller kursfall, opp med nye 5,14 basispunkter, til 579,93 torsdag.Sannsynligheten for mislighold er, i følge CMA Datavision, på 39,91 prosent.Spania inntar med det 8. plassen, rett under Ukraina, men over eksempelvis Irland, som ligger på 10. plass på verstinglisten.