Vaktbikkjene i Norges Bank møter ikke alltid

Flere av vaktbikkjene i representantskapet i Norges Bank er ofte borte fra i møtene.

Representantskapet i Norges Bank. Foto: Ståle Andersen

Representantskapet i Norges Bank skal føre tilsyn med driften av banken og passe på at reglene for virksomheten blir fulgt. Det har femten medlemmer med personlig vara og blir valgt av Stortinget for 4 år. Det er 6 møter i året.I følge DN er oppmøtet til medlemmene litt varierende. Da representantskapet i fjor behandlet giganttapet på 86 milliarder kroner i oljefondet hadde for eksempel 4 av de 15 faste medlemmene meldt forfall. To var forsinket.På et møte i mai i i fjor møtte 11 av de 15, men i følge avisen møtte heller ikke varamedlemmene til de 4.Bare på 3 av 10 møter i 2011 og 2012 har representantskapet vært fulltallig, men stort sett har det bare vært 1 - 2 tomme stoler.Leder Reidar Sandal har vært på alle møter mens Reidar Åsgård for eksempel var borte på 4 av 6 møter i fjor på grunn av sykdom. Monica Salthella var borte fra hvert andre møte, på grunn av sykdom i familien og forpliktelser på jobben, i følge DN.Varamedlem Haakon Søraas vil (sykdoms)fraværet til livs og har foreslått å sende fraværsoversikt til Stortinget en gang i året, men forslaget fikk bare 1 stemme.Medlemmene får 21.000 kroner i året for å sitte i representantskapet. Leder får 43.000 kroner og nestleder får 27.000 kroner. I 2011 behandlet representantskapet 100 saker.Representantskapets oppgaver Representantskapet skal føre tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablerte formålstjenlige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og andre rammebetingelser.Representantskapet har rett til innsyn i alle bankens saker og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for oppgavene sine etter loven.Representantskapet velger ekstern revisor, godkjenner bankens årsregnskap og godkjenner budsjettet.Representantskapet gir også årlig rapport til Stortinget om tilsynet med banken.Bilde av representantskapet Dette er representantskapets 15 medlemmer Representantskapets årlige rapporter til Stortinget