Vil skjerpe krav til romfolk som får trygd fra NAV

- Vi oppmuntrer ikke romfolk til å få passiv støtte fra NAV.

NAV - Foto - Scanpix

Rektor Gørild Steen ved voksenopplæringen som driver romtiltaket på Skullerud i Oslo, ønsker strengere krav til norske romfolk som får trygd fra Nav.Hun er ikke fornøyd med hvordan tiltakene har fungert hittil. Regjeringens handlingsplan skulle bidra til å inkludere norske romfolk i arbeid og utdanning. Men det er et annet tiltak som har lyktes best: En veiledningstjeneste som hjelper romfolk å få støtte fra Nav.Særlig etterspør romfolk informasjon om hvilke rettigheter de har hos Nav, og de fleste som senteret er i kontakt med, får såkalt passiv Nav-støtte. Det betyr at de får trygd uten at det stilles krav til aktivitet av mottakeren.- Vi ønsker at Navs ytelser i størst mulig grad skal ha aktivitetskrav, og vi samarbeider med Nav for å få til en hensiktsmessig utvikling i denne saken. Vi ønsker at virkemiddelsystemet har samme forventningen til rom som samfunnets øvrige innbyggere, sier Steen.Hun sier at senteret ikke oppmuntrer romfolk til å få passiv støtte fra Nav.- Men det er klart at en konsekvens av å gjøre oppmerksom på hvilke rettigheter de har, kan være at de mottar passive stønader, sier hun.Arbeidslivet byr på utfordringer for romfolk, mener Torbjørg Bay, som har jobbet med norske romfolk i flere tiår.- Det romfolket ønsker, er et ressurssenter deer de kan drive opplæring, arbeidstrening, ha butikk og restaurant på sine premisser. Men myndighetene vil absolutt ha hendene på rattet selv, de greier ikke la være å være paternalistiske overfor romfolket, mener Bay. (©NTB)