22. juli-informasjon holdes hemmelig i 60 år

Mesteparten av materialet som 22. juli-kommisjonen har innhentet, er sikkerhetsgradert. Det kan gå opptil 60 år før deler av arkivet blir offentlig tilgjengelig.

Publisert 13. aug. 2012 kl. 05.43
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.11
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 156 ord
Utøya. Foto: Scanpix

12 hyllemeter med papir og datadisker inngår i materialet. Dette blir sendt til Riksarkivets lager ved Sognsvann i Oslo.- I forbindelse med at kommisjonen avslutter sitt arbeid og overleverer rapporten til statsminister Jens Stoltenberg, overleveres arkivet til Riksarkivet, sier sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup til Aftenposten.Lageret ved Sognsvann er bombesikkert og inneholder flere av landets best bevarte hemmeligheter. Riksarkivet har besluttet at alt arkivverdig materiale som 22. juli-kommisjonen har samlet inn, skal bevares intakt. Men det kan gå opp til 60 år før noen kan få tilgang i detaljene i materialet som 22. juli-kommisjonen har innhentet. Årsaken er at mesteparten av materialet er sikkerhetsgradert.Kommisjonen har fått forsikringer fra Riksarkivet om at kun et fåtall personer i Riksarkivet kan ha tilgang til materialet. Kommisjonens vurdering er gjort med tanke på å trekke en grense mellom hva befolkningen har krav på å få vite, og hva som fortsatt bør være godt bevarte hemmeligheter av hensyn til sikkerhet og personvern.