Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Hellas falt 6,2 prosent i andre kvartal, viser foreløpige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en nedgang på 7,0 prosent.I første kvartal ble gresk BNP svakket med 6,5 prosent.