KjøpLogg inn

D-dag for A-pressen og Edda

A-pressens kjøp av Edda Media fra Mecom vil onsdag bli godkjent av Medietilsynet. Spørsmålet er hvilke betingelser tilsynet vil kreve for å gi sin godkjenning.

Publisert 14. aug. 2012 kl. 16.21
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 358 ord
Foto: Scanpix

Tidligere i sommer godkjente Konkurransetilsynet kjøpet forutsatt at A-pressen selger Demokraten i Fredrikstad og en av de to avisene Varden og TA i Skien. Det var etter forslag fra A-pressen selv som på den måten kunne unngå problemene knyttet til en fusjon av Varden og TA.Godkjenningen fra Medietilsynet har det vært tyngre å få. Tidligere i sommer varslet Medietilsynet at saken kunne utsettes noen uker i påvente av en minnelig løsning gjennom forhandlinger mellom A-pressen og Medietilsynet.Har betalt Mecom Kjøpet av Edda ble gjort i desember i fjor til en samlet sum på kr 1.725.000.000. Da avgjørelsen i Konkurransetilsynet ble truffet like før ferien bekreftet konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen at sluttoppgjøret på 1,5 milliard kroner ble overført til det britiske selskapet. Gjennomføringen av fusjonen mellom A-pressen og Edda kunne likevel ikke begynne fordi Medietilsynet nedla et midlertidig gjennomføringsforbud.Problemet for konsernsjef Eriksen er at det fusjonerte selskapet vil få en dekning i utgiverområdene rundt Oslofjorden som overstiger 60 prosent. Det er ifølge loven om eierskap i mediene for stor andel etter reglene om regionalt eierskap.Nasjonalt eierskap har en grense på 33,33 prosent og den kommer ikke det fusjonerte selskapet over. Dessuten har det lenge vært åpent drøftet om denne grensen skal heves til 40 prosent.Media Norge klaget Da Schibsted startet sin offensiv med sikte på å overta de store regionavisene i Norge, fikk selskapet blankt nei av Medietilsynet. Schibsted brakte saken inn for klagenemnda for eierskap i medier som godkjente fusjonen mot at Schibsted ga opp kontrollen med Adresseavisen og avisene knyttet til Harstad Tidende.Derfor knytter spenningen seg nå til hvorvidt Medietilsynet vil kreve flere aviser solgt før A-pressen og Edda kan starte den reelle fusjonsprosessen. Problemet for A-pressen vil ikke være å gi fra seg noen av lokalavisene, problemet er å finne seriøse kjøpere.I dagens mediemarked er enkeltstående lokalaviser neppe den beste investering, spesielt ikke fordi disse avisene fortsatt har storparten av sin virksomhet knyttet til sine papiraviser.Stadig flere medieanalytikere har de siste årene pekt på at loven om medieeierskap er foreldet fordi den i likhet med mange andre norske lover ikke har tatt høyde for den teknologiske utvikling som kom etter at loven var vedtatt.