Eksporterte rekordmye strøm

I de 33 årene det har blitt ført statistikk, har det aldri blitt produsert så mye strøm i løpet av et første halvår som i år. Samtidig var eksporten av strøm rekordhøy.

Publisert 13. aug. 2012 kl. 11.11
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.12
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 182 ord
Foto: Scanpix

Etter en våt og kald høst var det mye vann i magasinene, og med forventninger om at snøsmeltingen skulle tilføre nys store vannmengder, gikk turbinene på høygir i norske kraftverk. Resultatet var en strømproduksjon på 76,4 terawattimer (TWh), opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer årsforbruket til drøyt 3 millioner boliger, eller strøm nok til å dekke Oslos behov i åtte og et halvt år.Strømproduksjonen var 31 prosent høyere enn i første halvår 2010. Dette ga rom for ny eksportrekord. Til sammen solgte Norge 11,6 TWh strøm til utlandet, mens importen lå på mer beskjedne 1,6 TWh. Dermed ble nettoeksporten 10 TWh, eller omtrent 10 ganger det årlige forbruket i Drammen.Dette er den høyeste nettoeksporten som er registrert i årets seks første måneder og 41 prosent høyere enn i 2010. Da ble nettoeksporten 7,1 TWh fra januar til juni.Totalt økte strømforbruket med 1,5 prosent i første halvår, og det er olje- og gassektoren som står for økningen. Kraftkrevende industri brukte noe mindre strøm, mens den alminnelige forsyningen - det vil si husholdningene, servicesektoren og resten av industrien - sto omtrent på stedet hvil.