Brunstad har i flere år arbeidet med etikk og ledelse i Forsvaret. Han har sett på hvordan offentlige etater har manglet handlekraft mens frivilliges innsats har blitt fremhevet på Utøya.- Det spontane og situasjonsbestemte løftes fram som et eksempel til etterfølgelse, også for de offentlige etatene. I tillegg til at systemene må bli bedre, er vi nå helt avhengig av en organisasjonskultur som gjør at folk tø rå ta initiativ, sier Brunstad til Vårt Land.Han har lest hovedfunnene i 22. juli-kommisjonens rapport og slår fast at samfunnets opptatthet av sikkerhet kan komme til å undergrave vår egen evne til å ivareta sikkerheten.- Mange små ting har kunnet blitt liggende fordi ingen føler at ansvar for å ta tak i det. Byråkratiets fare er nettopp at den enkelte ansvarsfølelse svekkes. Man tror at man kan håndtere en fremtidig krise ved å ha et detaljregulert system. Men dette er altså ikke tilstrekkelig. Det må også skapes en holdning i den enkelte etat der enkeltindividets skjønn og forståelse verdsettes. Særlig i en krisesituasjon er dette avgjørende, sier Brunstad.Han mener rapporten selv bekrefter tvetydigheten i samfunnets jakt på sikkerhet. (©NTB)