Ferske tall fra Tyskland

Den tyske konsumprisindeksen steg i august mer enn ventet.

Politikk

Den tyske konsumprisindeksen steg 0,3 prosent på månedsbasis i august, viser foreløpige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd vnetet en oppgang på 0,2 prosent.På årsbasis ble konsumprisene styrket 2,0 prosent, mot en ventet oppgang på 1,9 prosent.

Nyheter
Næringsliv