Sammenlignet med andre kvartal i fjor har den finske økonomien krympet med 0,3 prosent.Finlands finansminister Jutta Urpilainen har varslet at landet kan få nullvekst i 2013. Tidligere prognoser lå på en vekst på 1,2 prosent for neste år. Hun mener likevel at spareprogrammet regjeringen har satt i verk, skal være tilstrekkelig.Veksten i fjor for året som helhet lå på 2,9 prosent.