Etter nedleggelsen og konkursen i REC Wafer har behovet for sosialhjelp eksplodert i Glomfjord.Lokalsamfunnet med knapt 1.200 innbyggere i 2011 er hardt rammet av konkursen og nå flyttes det over en lav sko.Mange kjøpte bolig da prisene var presset opp på grunn av RECs satsing. Nå har pendelen snudd.I følge DN har nedleggelsene blant annet resultert i at det nå ligger 30 hus ute for salg.