- Granskingskommisjoner pleier ikke gå så hardt fram som denne har gjort, sier Persson til det svenske nyhetsbyrået TT. Han mener at granskere ofte har silkehanskene på.- Men ikke i dette tilfellet, sier han.Han mener kommisjonens rapport viser at politiet på punkt etter punkt ikke gjennomførte grunnleggende tiltak for å forhindre at en person som har begått en alvorlig forbrytelse, begår flere kriminelle handlinger.Etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet i Oslo ble det ikke opprettet veisperringer, det tok over en time før det gikk ut riksalarm, det ble ikke rekvirert helikopter, politiet ba ikke med det samme nabodistriktene om hjelp eller oppfordret til beredskap. De aktiverte heller ikke den innøvde handlingsplanen for terrorangrep, påpeker professoren.Han legger også til at han tror svensk politi ville gjort det like dårlig i en tilsvarende situasjon.