Italia håper på rolige markeder

Italia trenger ikke krisehjelp, men fred og ro til å betale sin gjeld, ifølge finansminister Vittorio Grilli.

Italias flagg - Foto: AP
Politikk

De siste månedene har renta på italienske statsobligasjoner til tider steget til over 6 prosent. Med et slikt rentenivå vil det på sikt bli svært vanskelig for Italia å betjene statsgjelden.Men når de nye tiltakene som er varslet av Den europeiske sentralbanken (ESB) trer i kraft, vil det trolig bidra til å lette rentepresset, sier Vittorio Grilli til avisa La Repubblica.- Det eneste vi trenger, er litt ro i markedene, sier han.Ifølge Grilli er håpet at det skal være mulig å få ned renta når markedsforholdene først normaliserer seg.

Nyheter
Næringsliv