- Opposisjonen vil trekke ut 22. juli-saken

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU tror opposisjonen kommer til å holde 22. juli-kritikken varm for å svekke de rødgrønne før valget neste år.

Fra venstre: Trine Skei Grande (V) Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H), og Knut Arild Hareide (KrF) - Foto: Scanpix
Politikk
- Jeg tror opposisjonen vil dra ut saken og holde temaet levende så lenge som mulig, sier han til Dagsavisen.Han spår at Fremskrittspartiet vil markere seg ved å vurdere et mistillitsforslag mot statsminister Jens Stoltenberg (Ap).Valgforskeren trekker paralleller til da daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) ble gransket av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i 2005 på grunn av dårlig økonomi i Forsvaret. Da var det Frp som kom med mistillitsforslag mot henne.- Kontroll- og konstitusjonskomiteen klarte jo å dra ut saken mot Devold i trekvart år, sier Jenssen.Han tror at samme fremgangsmåte kan bli benyttet som strategi av opposisjonspartiene, og særlig av Frp, for å holde kritikken av 22. juli-beredskapen varm. Dersom mediene er interessert i å følge opp opposisjonens kritikk, vil opposisjonen trolig klare det, mener valgforskeren.Jenssen tviler derimot på at Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Frp klarer å bli enige om utforming av et mistillitsforslag mot Stoltenberg. Han viser til at et av de sentrale punktene i kritikken dreier seg om stenging av Grubbegata i regjeringskvartalet, og at dette er en sak som regjeringen arvet fra Bondevik-regjeringen.