Detaljhandelen i Storbritannia, eksklusive drivstoff, var uendret på månedsbasis i juli.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det ventet at den ville falle 0,2 prosent.Over året steg detaljhandelen 3,3 prosent, mot en ventet oppgang på 2,0 prosent.Juni-tallene ble på månedsbasis opprevidert fra en vekst på 0,3 prosent til en vekst på 1,1 prosent. Over året ble den opprevidert fra en oppgang på 2,2 prosent til en oppgang på 3,3 prosent.Inkludert drivstoff steg detaljhandelen 0,3 prosent på månedsbasis, og var opp 2,8 prosent over året.