Antall søknader til arbeidsledighetstrygd i Storbritannia falt med 5.900 i juli.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 6.000 søknader.Juni-tallene ble nedrevidert fra en oppgang på 6.100 til 1.000 nye søknader.ILO-arbeidsledighetsraten var i juni på 8,0 prosent, mot en ventet rate på 8,1 prosent.