Regjeringen satser mer på hemmelighold

Regjeringens bruk av interne regjeringsnotater, R-notater, har økt kraftig under det rødgrønne styret.

Jens Stoltenberg. Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
Politikk

Det viser en kartlegging Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført.Kartleggingen er gjort for Aftenposten i to departementer. Den viser at bruken av R-notater er blitt mer enn fordoblet under de rødgrønnes styre. R-notater er statsrådenes egne forberedelser til saker som skal behandles av regjeringen og er derfor strengt fortrolige og unntatt offentlighet.- Vi har fått en helt ny type saksbehandling under de senere samarbeidsregjeringene, og spesielt med de rødgrønne. Saksbehandlingen går så å si under jorden, sier seniorrådgiver Margaret Hagevik i Difi til Aftenposten.Regjeringen ønsker ikke å opplyse hvor mange slike notater regjeringen skriver.Det vanlige er at hver gang en statsråd arbeider med en sak, er vedkommende forpliktet gjennom regjeringens eget lovverk å kontakte andre departementer for en forhåndsvurdering. Dette er det ifølge Difis rapport blitt nærmest helt slutt på. I stedet foregår kontakt mellom departementene uformelt på telefon og elektronisk post, før det utarbeides et R-notat som konkluderer om hva statsråden går inn for.- Bruken av R-notater er den mest oppsiktsvekkende utviklingen. Alternative løsninger og tiltak som kan gi samme resultat risikerer å forbli en hemmelighet når det ikke utredes på forhånd. Ingen kjenner til saken før utvalget som utreder tiltaket plutselig er i gang, sier Hagevik.

Nyheter
Politikk