Enorme mengder atomavfall på havbunnen skremmer miljøorganisasjoner, men ikke regjeringen.En rekke utrangerte atomreaktorer og annet radioaktivt avfall ble i sovjettiden dumpet på sjøen i Barentshavet og Karahavet. Aftenposten har fått tilgang til en ny oversikt Russland har gitt til norske myndigheter. Greenpeace Norge og Bellona er overrasket og skremt over omfanget av avfallet, som er mye større enn antatt:17.000 konteinere med radioaktivt avfall, 19 skip med radioaktivt avfall, fem reaktorseksjoner fra atomubåter og isbrytere, tre atomdrevne ubåter med brensel, brensel fra atomisbryteren Lenin og 735 andre radioaktive enheter.En norsk-russisk ekspertgruppe starter denne uken et forskningstokt til områder i Karahavet som ble brukt som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fram til begynnelsen av 1990-tallet. Det er første gang siden 1994 at Norge deltar i et slikt atomtokt i russisk farvann.- Russerne har ikke vært interessert i å slippe fremmede inn i sitt havområde. At de åpner opp, kan også være en indikasjon på at problemet er såpass alvorlig at de ikke klarer å håndtere det alene, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) er glad for samarbeidet med russerne.- Jeg er opptatt av at folk ikke må bli unødvendig urolig av dette, vi vet ikke nå at noe er alvorlig galt, sier Solhjell til Aftenposten. (©NTB)