Svenske myndigheter åpner igjen for at tunge lastebiler får kjøre over Sveriges grenser ved at tidligere praksis som godkjenner biler på over 40 tonn gjeninnføres.Sverige senket nylig maksimumsvekten til 40 tonn, noe som førte til store problemer for norske og danske transportfirmaer og protester fra norske og danske myndigheter.Norske og danske trailerførere som kjørte for tunge lastebiler, ble bøtelagt på grensa når de kjørte inn i Sverige. Norske yrkessjåfører truet med aksjoner dersom svensk politi fortsatte med bøteleggingen (©NTB)