KjøpLogg inn

Tjøntveit dømt i lagmannsretten

Sju år etter at Grimstad-mannen Thor Kristen Tjøntveit (76) ble dømt til fem og et halvt års fengsel for momsbedrageri, opprettholder Gulating lagmannsrett dommen.

Publisert 14. aug. 2012 kl. 11.15
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.13
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 173 ord
Foto: Scanpix

Da dommen falt i Oslo tingrett i 2005, ble Tjøntveit også dømt til å betale drøyt 30 millioner kroner i erstatning. Han anket dommen på stedet, men lagmannsretten avviste anken uten begrunnelse. Saken ble gjenopptatt i år etter at Høyesterett i 2010 slo fast at saker som er nektet anke uten begrunnelse kan søkes gjenopptatt.I lagmannsretten er han dømt for moms- og lånebedrageri og forsøk på dette for til sammen over 80 millioner kroner.Bedrageriene skjedde i forbindelse med fakturering av blant annet stein og pukk fra Tjøntveits gård Hesthagen i Grimstad. Tjøntveit sonet fengselsstraffen fram til Økokrim beordret ham løslatt i oktober 2010. Straffen anses ferdig sonet.Da saken ble rullet opp på begynnelsen av 2000-tallet, ble den omtalt som norgeshistoriens største bedragerisak.I 1967 ble Tjøntveit amerikansk statsborger for å kunne jobbe som flyger i USA. Oslo tingrett har slått fast at han mistet sitt norske statsborgerskap da han mottok sitt amerikanske. Han kom tilbake til Norge i 1997. Utlendingsdirektoratet (UDI) har fattet et utvisningsvedtak, men Tjøntveit påklaget dette til UDIs klageinstans, Utlendingsnemnda. (©NTB)