Ahus avviser kritikk av uforsvarlig drift

Akershus universitetssykehus (Ahus) avviser i et tilsvar til Fylkeslegen i Oslo og Akershus at sykehuset drev uforsvarlig i 2011.

Ahus - Foto - Scanpix
Politikk

Sykehuset fikk tidligere i sommer sterkt kritikk fra Fylkeslegen for sin drift i fjor. Fylkeslegen mente at sykehuset hadde drevet uforsvarlig og med risiko for pasientsikkerheten.I sitt endelige svarbrev skriver Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir at hun «ikke finner grunnlag for å hevde at driften har vært medisinsk uforsvarlig», skriver Dagsavisen.Fylkeslegens rapport om driften fra januar til september 2011 slo fast at sykehuset var overfylt og hadde for få på jobb. Hjerteavdelingen ble drevet av vikarer og i løpet av et halvt år hadde sykehuset 4.800 timer overtid. Det ble også rapportert om at 20 pasienter ble skadd som følge av behandling og at ni pasienter døde uventet i perioden.I sitt tilsvar vedgår sykehuset at ett av de ni dødsfallene skyldtes lav bemanning på avdelingen, og innrømmer også at bemanningsplanene ikke ble overholdt.Likevel skriver Gunnlaugsdottir at «pasientene er godt ivaretatt i prosessen».

Nyheter
Næringsliv