EU med lovforslag om kvotering

I 2020 må selskap innen EU-sonen ha 40% kvinner i styrene, står det i utkastet til et nytt lovforslag.

Foto: Scanpix
Politikk

Selskaper i Europa vil være nødt til å reservere minst 40 prosent av stolene i styrerommene til kvinner innen 2020. Ellers vil de dra på seg sanksjoner og bøter.Dette står i utkastet til et lovforslag som Europakommisjonen for tiden jobber frem, skriver Financial Times.Bakgrunnen for forslaget er det embetsmenn i EU mener er en stor kjønns-ubalanse i styrer i de 27 medlemslandene.Flere land, som Frankrike, Italia, Spania og Nederland, har allerede implementert sine egne nasjonale kvote-lover. Men forslaget om kjønnskvotering møter stor motstand i både Storbritannia og Sverige.Ifølge lovutkastet blir selskap med flere enn 250 ansatte, eller med mer enn €50m i inntekter, nødt til å årlig rapportere om kjønnsbalansen i sine styrer.Feilet Viviane Reding har bestemt seg for å fremme lovgivningen etter at hennes oppfordring om frivillige tiltak har feilet.- Fremgangen av andelen kvinner i styrene er veldig treg, med en gjennomsnittlig årlig økning på bare 0,6 prosent i løpet av de siste årene, sier hun.Store selskaper har forøvrig satt seg i mot forslaget om påbudte kvoter, og har bedt Reding om å stoppe prosessen.- One-size-fits-all-kvotering forstyrrer uforholdmessig med selskapenes og aksjonærenes frihet til å organisere sine egne saker, sier Pedro Oliviera, som er juridisk rådgiver i Business Europe, EUs største arbeidsgiverorganisasjon.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Næringsliv