FN: Matkrise hvis verdens ledere ikke handler raskt

FN advarer om en global matvarekrise som kan ramme mange millioner fattige mennesker.

Foto: Scanpix
Politikk

FN advarer om en global matvarekrise som kan ramme mange millioner fattige mennesker. Krisen kan bare unngås dersom verdens ledere handler raskt.«Den nåværende situasjonen på verdens matvaremarked er preget av høy prisstigning på produkter som mais, hvete og soyabønner. Det gir frykt for en repetisjon av den verdensomspennende krisen i 2007-2008», framholder FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i en ny rapport.Under den forrige krisen økte antallet mennesker som var rammet av sult, til over en milliard.«Bare rask, koordinert internasjonal handling kan stanse krisen. Vi må hindre at prissjokkene fører til en katastrofe som rammer titalls millioner mennesker de neste månedene», understreker FN.SikkerhetsnettIfølge FAO har tørken i USA ført til at avlingene forventes å bli mindre enn tidligere antatt. Dette har skapt en økning i maisprisen på 23 prosent i juli.FAO mener at verdens ledere både må gjøre noe for å stanse prisøkningen og gjøre noe med hvordan mat produseres og konsumeres.Man må se på hvordan eksisterende ressurser kan utnyttes bedre, samtidig som man skaper sikkerhetsmekanismer som kan tre inn ved prisøkninger og kriser.

Nyheter
Politikk