Forbereder omfattende bankunion

6.000 eurobanker skal settes under tilsyn i Frankfurt: EU-kommisjonen foreslår en bankunion som kommer til å bli omdiskutert.

AP Photo
Politikk

12. september legger EU-kommisjonen fram et forslag om en europeisk bankunion.Det kommer til å være et omfattende forsøk på å gjøre eurosonen mer integrert og innebærer at banker i regionen skal settes under felles tilsyn hos Den europeiske sentralbanken (ESB) i Frankfurt.- Å opprette et slikt system blir ingen enkel oppgave, og å gjøre det innen rimelig tid vil kreve ikke bare hardt arbeid, men også mot, for det involverer et stort skritt i retning mer europeisk integrasjon - en virkelig overføring av suverenitet og en vesentlig styrking av europeiske institusjoner, sier Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.Pressede bankerSpania har måttet be om en redningspakke på 100 milliarder euro for sitt bankvesen, mens både tyske og franske banker står utsatt til med milliarder av euro i kreditt hos Hellas og Italia.Målet er nå å få kontroll over en fem år lang bankkrise i eurosonen.- Det er hva vi trenger i Europa: å fullføre arbeidet vårt, å fullføre den økonomiske og pengepolitiske unionen, å være bestemte og konsekvente, å holde kursen, ikke forvente mirakler, men å fokusere på realisering og resultater. Steg for steg, sier Kommisjonens president Jose Manuel Barroso om forslaget.For eurosonenBarroso har tatt til orde for at en bankunion skal gjelde hele Unionen, men innrømmer at det nok er land som ikke ønsker å være med. Ordningen blir derfor for de 17 eurolandene, mens andre land trolig kan velge å bli med.Det tenkte banktilsynet vil være den første store endringen av hvordan eurosonen styres, og den kreves for at valutasamarbeidets redningsfond skal kunne gi direkte hjelp til kriserammede banker.Vide fullmakter legges i sentralbanken, og landene mister i stor grad muligheten til å legge ned eller selv restrukturere nasjonale banker i krise, skriver Financial Times.Og det kommer det til å bli debatt om.Kun de storeTyskland er blant pådriverne for et integrert Europa. Men tyskerne er samtidig skeptiske til å utvide ESBs fullmakter og ikke minst til å avgi kontrollen over landets banker.Wolfgang Schäuble tar til orde for at kun de store bankene som «kan utgjøre en systemisk trussel på et europeisk nivå», skal omfattes av tilsynsordningen.- Det er sunn fornuft, vi kan ikke forvente at ei europeisk vaktbikkje effektivt skal kunne overvåke alle regionenes låneinstitusjoner direkte, skriver Schäuble i en kommentar i Financial Times.Alle skal medTyskerne ønsker spesielt å holde mindre sparebanker unna ESB-kontroll. Men EUs kommissær for det indre markedet, Michel Barnier, sier Kommisjonen legger opp til å ta med alle eurosonens 6.000 banker.- Vi er overbevist om at alle banker må overvåkes sentralt. Hvis ikke kan det oppstå store problemer, sier han til Süddeutsche Zeitung.Også ledere i ESB skal være av den oppfatning at tiltaket er for omfattende, mens sentralbanksjef Mario Draghi skal ha stilt seg mer velvillig til Kommisjonens forslag. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv