- Lavere lønnsvekst neste år

Her er Statistisk sentralbyråes spådommer for lønnsveksten i Norge i tiden fremover.

Foto: Scanpix
Politikk

Årslønnsveksten i 2012 er med 4,2 prosent antatt å bli som i fjor. Til neste år antas det derimot at svak lønnsomhet i store deler av konkurranseutsatt industri medføre noe lavere lønnsvekst, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine Økonomiske analyser 4/2012."Bedrede internasjonale konjunkturer og litt lavere ledighet vil deretter bidra til noe høyere lønnsvekst. Høy innvandring til Norge har trolig bidratt til å dempe kostnadsveksten i noen konsumorienterte bransjer, og sammen med en sterk krone har dette bidratt til lav inflasjon", heter det i rapporten.SSB melder også at dallet vi har sett i elektrisitetsprisene så langt i 2012 bidrar til at årsgjennomsnittet for konsumprisindeksen ventes å øke med bare 0,9 prosent i år."De inflasjonsdempende effektene av sterkere krone vil etter hvert uttømmes. Når også prisimpulser fra utlandet etter hvert tiltar, og lønnsveksten tar seg litt opp, vil inflasjonen gradvis øke. I 2015 kan dette forsterkes av en litt svakere krone, og vi anslår da at inflasjonen kan bli nær 2,5 prosent. Reallønnsveksten vil likevel holde seg relativt høy i årene framover, om enn litt lavere enn i år", skriver SSB.Les mer hos SSB.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv