Mange brudd på arbeidstidsreglene

Helse Midt-Norge har registrert mellom 13.000 og 15.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene per måned i sommer, melder helseforetaket.

Foto: Scanpix
Politikk

Helseforetaket innfører nå systematisk registrering av og rapportering av brudd på arbeidstidsbestemmelsene.- Initiativet som nå er tatt i foretaksgruppen sammen med de ansattes representanter handler om systematisk registrering og konkrete tiltak som vil bedre arbeidsmiljøet, sier administrerende direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge.For lite hviletid mellom vaktene og for lange sammenhengende vakter er de vanligste bruddene. Ikke overraskende står legene for svært mange av bruddene.Helse Midt-Norge har til sammen 20.000 ansatte.Ved St. Olavs hospital i Trondheim ble det registrert over 6.000 brudd per måned i juni og juli.- Vi planlegger fremdeles ferieperiodene for dårlig. Det er uakseptabelt at vi ikke sørger for en drift som er i tråd med gjeldende avtaleverk, sier administrerende direktør Nils Kvernmo.- Det er et klart lederansvar å sørge for at vi følger loven, og vi må nå benytte kunnskapen vi får gjennom god rapportering til å rydde opp, dokumentere og forbedre oss. Målet er null brudd, sier Kvernmo.

Nyheter
Næringsliv