Mario Draghi varsler tiltak

ESB-sjef Mario Draghi varsler program for obligasjonskjøp.

Sjefen i Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi. Foto: AP
Politikk

Den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi varsler et program for obligasjonskjøp. Det settes ingen kvantiative grenser for kjøpene.Planen går ut på å kjøpe statsobligasjoner med opptil tre års løpetid i annenhåndsmarkedene. På den måten skal lånekostnadene til de kriserammede landene Spania og Italia presses ned, men det følger vilkår med planen.Han sier ifølge Bloomberg at planen vil støtte gjennomføringen av alle landenes pengepolitikk og at det er mekanismer i planen som skal hindre destruktive scenarier med store utfordringer når det gjelder prisstabiliteten i eurosonen.Draghi understreket under en pressekonferanse torsdag at banken vil holde seg strengt innenfor sitt mandat og vil stille klare betingelser overfor landene.Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets er gjest i Økonominyhetene på HegnarTV torsdag. Han oppsummerer rentemøtet i Den europeiske sentralbanken. Lekkasjer før styremøtet i Den europeiske sentralbanken (ESB) tydet også på at Mario Draghi ville legge fram en konkret plan om oppkjøp av statsobligasjoner på dagens pressekonferansen.Nordeas sjefsanalytiker Erik Bruce mente det var viktig at Draghi nå er mer konkret på hvordan de eventuelle kjøpene av spanske/italienske statsobligasjoner skal utformes.Draghi venter at inflasjonen vil falle til under to prosent igjen i 2013. Den kan imidlertid bli høyere enn ventet for noen måneder siden som følge av de høye oljeprisene.Han tror den økonomiske veksten i eurosonen fortsatt vil være svak. Et oppsving i regionen vil komme svært gradvis.ESB venter en BNP-vekst på minus 0,4 til pluss 1,4 prosent i 2013, mens estimatet i juni var 0,0-2,0 prosent.Euroen er irreversibel, slår han fast.ESB valgte i dag å holde renten uendret på 0,75 prosent. Dette var ikke en enstemmig avgjørelse, sier Draghi, uten å spesifiere hvem som stemte mot flertallet.Investorene på Oslo Børs er i villrede. Hovedindeksen svinger. Klokken 14:41 er den opp 0,5 prosent til 437,52.

Nyheter
Næringsliv