Økonomisk tilbakegang i Finland

Finsk økonomi er i resesjon, og det er ingen lysning i sikte før 2014, melder finanskonsernet Nordea.

AP Photo
Politikk

Ifølge Nordea skyldes tilbakegangen en nedgang i både eksport og privat forbruk.Et land er i resesjon når bruttonasjonalproduktet (BNP) minsker i to kvartaler på rad.I år venter Finland en økonomisk vekst på 1,2 prosent. Først i 2014 regner man med at økonomien vil hente seg inn igjen med en vekst på 3 prosent. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv