Politihøgskolen må sjekke vandel på elever på nytt

Alle studentene ved Politihøgskolen i Oslo får sin vandel sjekket på nytt. Årsaken er at det er oppdaget at en student har kommet inn selv om vedkommende ikke hadde plettfri vandel.

Foto: Scanpix
Politikk

Det er oppdaget at en student som i høst begynte på sitt andre år på skolen, ikke har plettfri vandel, skriver VG.- Dette er et kjent tilfelle med svikt som vi tar såpass på alvor at rektor har besluttet en fullstendig og ny gjennomgang av vandel hos studenter som har blitt tatt opp de siste to årene, sier avdelingsleder ved Bachelor på politihøyskolen, Geir Valaker.Selv om plettfri vandel er en forutsetning for opptak, kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak hvis lovbruddet eller handlingen er av bagatellmessig art eller ligger så langt tilbake i tid at man ikke anser det som avgjørende for om studenten er egnet til å jobbe i politiet.I det ene tilfellet som er oppdaget, skal lovbruddet være så klart at studenten ikke ville blitt tatt opp hvis det var blitt oppdaget.- Det er av en slik karakter at det åpenbart foreligger rutinesvikt, sier Valaker.

Nyheter
Politikk